Mēness dienas


1. mēness diena
Jauna cikla sākums. Labākā diena plānošanai. Šī diena vairāk piemērota plānošanai, bet uzsākt jaunus darbus nevajadzētu. Diena, kas paredzēta savas idejas iesēšanai. Plānojam darbus tuvākajam mēnesim. Viena no maģiskajām dienām, kad varam veikt dažādas mazās maģiskās lietas, kas paredzētas turpmākai izaugsmei (piem. jauna maka iekārtošana). Ieteicams kopā ar visu ģimeni pārdomāt nākotnes ieceres.

2. mēness diena
Laba diena. Vēlams uzsākt intelektuāla, zinātniska darba jaunu ciklu. Jācenšas apgūt jaunu informāciju, meklēt resursus 1. mēness dienā ieplānotajam. Turpināt iesākto darbu pie ideju realizēšanas. Lielus projektus vēl neuzsākt. Labi slēgt biznesa darījumus, parakstīt līgumus un kontraktus.

3. mēness diena
Jābūt ļoti uzmanīgiem, jāizvairās noskaidrot attiecības. Labāk pievērsties darbam, aktīvi darboties ikdienas darbos. Spēcīgas seksuālās enerģijas diena. Laba diena ķirurģiskajām operācijām. Ieteicams nodarboties ar meditāciju un līdzīgām garīgajām praksēm.

4. mēness diena
Laba diena tieši darbu sākšanai. Šajā dienā iesāktiem darbiem ir paredzams veiksmīgs turpinājums. Dienai ir divas daļas – gan labā, gan ļaunā. Būtiski ir rīkoties pēc cēloņu un seku likuma „ko sēsi – to pļausi”. Nevajag pieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Ļoti laba diena tirdzniecībai.

5. mēness diena
Laba diena. Īpaša uzmanība jāpievērš informācijai. Mērķu apzināšanās diena. Jāsaglabā uzticība izvēlētajam dzīves ceļam, principiem un pienākumiem. Labi veikt kādas kardinālas pārmaiņas savā karjeras, biznesa laukā. Pastiprinās intuīcija un paredzēšanas spēja. Pieaug veiksme, spēja materializēt jaunas domas un idejas.

6. mēness diena
Šī arī ir viena no maģiskajām dienām, ko varam izmantot mazo ikdienas maģiju veikšanai. Īpaša uzmanība jāpievērš visam, kas notiek apkārt. Kosmiskās enerģijas uzņemšanas diena. Rodas jauni labvēļi, partneri, jūtams draugu un radinieku atbalsts. Diena, kad var ļauties mīlestībai un baudai. Laba diena bērna ieņemšanai. Labvēlīga diena laulību noslēgšanai.

7. mēness diena
Diena, kad vārdam ir spēks. Pateiktais spēcīgi iedarbojas. Var izmantot tirdzniecībā, reklāmā. Jācenšas atturēties no liekvārdības, meliem, dusmām, nosodījumiem – rūpīgi jāpārdomā katrs vārds. Vārdos izteiktas lūgšanas, mantras un buramvārdi iedarbojas ar īpašu spēku. Šajā dienā var ļauties piedzīvojumiem, bet jāuzmanās no provokācijām - tām var būt bīstamas sekas.

8. mēness diena
Laba diena aktīviem cilvēkiem. Var pieņemt svarīgus lēmumus, uzsākt jaunus darbus. Labi nodarboties ar meditāciju un līdzīgām garīgajām praksēm. Grēku nožēlošanas un piedošanas diena. Ieteicams nodarboties ar mājas darbiem, radīt mājīgumu, iepirkties ģimenes un mājas vajadzībām. Laba diena dzīves vietas maiņai.

9. mēness diena
Viena no negatīvajām "Sātana" dienām. Jābūt ļoti uzmanīgam. Var būt lieli kārdinājumi. Nekādā gadījumā neuzsākt ko jaunu. Izvairīties no nozīmīgiem pirkumiem. Maldu un velnišķīgas lepnības diena. Iespējami satraukumi, bailes, drūmas domas. Īpaša uzmanība jāpievērš savu nolūku skaidrībai un patiesumam. Vēlams pievērsties tikai tiem darbiem, kas jau uzsākti. Nopietnus darījumus vēlams atlikt. Šajā dienā saņemtās zīmes nav labvēlīgas, tajās jāieklausās un rūpīgi jāanalizē.

10. mēness diena
Ļoti laba diena. Jācenšas būt aktīviem, dāsniem, visam jāpievēršas ar pilnu atdevi. Ieteicams plānot, uzsākt kaut ko jaunu, apgūt zināšanas, pieņemt svarīgus lēmumus. Labākā diena darba uzsākšanai vai mainīšanai. Materializējas viss pozitīvais, kas iepriekšējās dienās tikai attīstījās. Ieteicams uzsākt jaunus darbus, slēgt līgumus, nostiprināt lietišķās attiecības. Laba diena tirdzniecībai, celtniecībai.

11. mēness diena
Enerģētiski spēcīga diena. Veiksmīgs periods aktīvām darbībām biznesa jomā. Ļoti laba diena sarežģītiem jautājumiem un ķimperīgiem darbiem. Pieaug emocionalitāte un jūtīgums, bet seksuālie kontakti un mīlas attiecības var beigties ar strīdiem un nepiepildītām vēlmēm. Laba diena iepirkumiem. Šajā dienā svarīgi nesēdēt mierīgi uz vietas. Vajadzīga kustība un darbība. Ja no rokām krīt asi priekšmeti - brīdinājums!

12. mēness diena
Mierīga diena. Iespējamas atklāsmes par cilvēku patieso dabu. Vēlams pabeigt uzsāktos darbus. Palielinās spējas nosprausto mērķu sasniegšanai un partneru pārliecināšanai. Iespējams atbrīvoties no negatīvām emocijām un priecāties par dzīvi. Žēlsirdības, labestības un līdzcietības diena. Ieteicams piedot pārdarījumus, palīdzēt citiem cilvēkiem, pasniegt dāvanas un kaut ko ziedot. Jāizvairās no strīdiem.

13. mēness diena
Viena no maģiskajām dienām. Laba diena talismanu izgatavošanai, rituālu veikšanai. Radoša diena. Iespējama informācijas apmaiņa, uzkrāšana un pagātnes notikumu koriģēšana. Laba diena godprātīgai savu kļūdu atzīšanai un jaunas pieredzes iegūšanai. Labi veikt arī lielākas maģiskās lietas, jo ir viena no spēcīgākām dienām, kad enerģija ir augoša un tuvu pilnmēness kulminācijai. Viena no dienām, kas saistīta ar aktivizēšanu un izaugsmi, un kuru izmanto arī Fen šui simbolikas praksēm.

14. mēness diena
Laba diena. Iespējams pārvērtēt savas iespējas, apgūt apslēptās zināšanas. Jācenšas būt nosvērtiem un objektīviem, lai nepieļautu kļūdas. Augstākās jēgas apzināšanās diena. Īpaša uzmanība jāpievērš garīgajām vērtībām. Nav vēlams ļauties skumjām, aizdomīgumam, satraukumam un straujām garastāvokļa maiņām. Pirms sākt kaut ko darīt, labi padomājiet, apsveriet visus "par" un "pret". Ja plānojat veikt kādu nozīmīgu akciju, to vēlams iesākt tieši šajā dienā. Tomēr pasākumam jābūt sagatavotam, lai pilnībā novērstu negatīvās ietekmes.

15. mēness diena
Pilnmēness, kad notiek pāreja no enerģijas uzkrāšanas uz tās realizēšanu. Viena no "Sātana" dienām. Jābūt ļoti uzmanīgiem. Iespējami kārdinājumi. Agresīva, neapzināta spēka diena. Vēlams kontrolēt savas emocijas un izpildīt solīto. Ļaunuma atklāšanas diena. Nav vēlams strīdēties. Ļoti labi kaut ko reklamēt, visiem darīt zināmu. Kritiska diena pārmērīgām jūtu izpausmēm. Vēlams atturēties no attiecību noskaidrošanas.

16. mēness diena
Laba diena. Viss var būt noderīgs un paliekošs. Nepieciešams saglabāt mieru un līdzsvaru, nekādā gadījumā neklaigāt un neizrādīt agresīvas emocijas, jo tas viss var sagraut harmoniju un izraisīt nevēlamas sekas. Var saņemt dāvanas. Viss derīgs un paliekošs. Viss iet labumā. Ļoti labi kaut ko reklamēt, visiem darīt zināmu. Jāatturas no trokšņošanas, klaigāšanas. Vēlams piedot un lūgt piedošanu. Ieteicams pārliecināties par savu plānu realizēšanas patiesajām iespējām. Var parādīties pirmie rezultāti no 1. mēness dienā plānotā.

17. mēness diena
Laba diena. Labi kontaktēties ar pretējo dzimumu. Šajā dienā noslēgtās laulības liecina par lielu mīlestību. Laba diena bērna ieņemšanai. Mīlestības, saskarsmes, prieka un svētku diena. Ieteicama radoša darbība, maksimāla pašatdeve, enerģijas transformācija jaunā kvalitātē, taču jācenšas apvaldīt pārmērīgo emocionālo pacēlumu. Ļoti laba diena prezentāciju un reklāmas kampaņu rīkošanai. Labi runāt ar priekšniecību, sevišķi, ja persona ir pretējā dzimuma. Pastiprinās seksuālās potences, magnētisms un šarms.

18. mēness diena
Redzama cilvēku neīstā attieksme. Nelabvēlīga diena. Iespējama pasīva paļaušanās uz citu cilvēku viedokli, tieksme kādu atdarināt. Kritikas diena. Jāatturas no lepnības un augstprātības. Ieteicams attīstīt sevī objektīvu pasaules uztveri, savaldību un saprātību. Dīvainu, noslēpumainu notikumu diena. Ieteicams enerģētiski attīrīt māju un sagatavot to fiziskajai tīrīšanai.

19. mēness diena
Viena no nelabvēlīgajām „Sātana” dienām. Nav vēlams ticēt visam, kas notiek. Īpaši negatīvs periods, jo progresam, garīgai evolūcijai, radošam darbam un kolektīvai darbībai traucēs meli un intrigas. Labāk atteikties no jebkādiem pasākumiem un līgumiem. Iespējamas problēmas ar bērniem, mājdzīvniekiem, kā arī bijušajiem partneriem vecu lietu dēļ. Dienu labāk pavadīt kārtojot vecas lietas, atbrīvojoties no krāmiem un tīrot māju. Izvairīties no nozīmīgu pirkumu veikšanas, nesākt neko jaunu un neparakstīt dokumentus. Ieteicams pārdomāt savu rīcību un censties atbrīvoties no liekām domām, meliem, lepnības. Viegli var no kaut kā atbrīvoties. Jāatsakās no visa, ko piedāvā. Ieteicams palikt mājās – sakopt dzīves vietu, atbrīvoties no nevajadzīgām lietām, dedzināt sveces.

20. mēness diena
Laba, nopietna diena. Garīgas pārveidošanās, brīvības, pasaules likumu un garīgo vērtību izzināšanas diena. Iespējamas ilgas pēc ideālā. Laba diena braucieniem un jaunām vietām, kas saistītas ar biznesa paplašināšanu un jauniem kontaktiem, īpaši ar ārzemniekiem. Tas ļaus uzlabot materiālo stāvokli. Labvēlīga diena nozīmīgai, taču labi pārdomātai rīcībai. Iespējams atbrīvoties no parādiem un ieilgušām grūtībām. Nekādā gadījumā nedrīkst nodarboties ar meditāciju un līdzīgām praksēm. Vēlams palikt mājās, nodarboties ar saimnieciskajām lietām, ievērot ģimenes tradīcijas.

21. mēness diena
Aktīva, radoša, veiksmīga diena. Ļoti labi kontaktēties ar citiem cilvēkiem. Laba diena lieliem pasākumiem. Labvēlīgs periods. Pieaug garīgās, radošās un seksuālās iespējas, taisnības izjūta, griba, intuīcija. Parādās iespēja pārvērtēt iepriekšējo pieredzi un veidot veiksmīgus turpmākos plānus. Partneri un kolēģi šajā laikā godīgi, gatavi pašaizliedzīgi palīdzēt. Piemērota diena, lai zvērētu uzticību. Labs laiks bildinājumu izteikšanai. Šajā dienā ieteicams veikt principiālus pārkārtojumus. Vēlams šajā dienā nepalikt vienam.

22. mēness diena
Laba diena. Vēlams intelektuālais darbs. Apslēpto zināšanu diena. Ieteicama seno tekstu, simbolu, lūgšanu un rituālu studēšana. Laiks, lai uzkrātu zināšanas, apgūtu amatu, pētītu savas saknes, veidotu dzimtas ciltskoku, domātu par priekšgājējiem. Vēlams savas zināšanas un enerģiju izmantot ģimenes labā, kopīgām interesēm. Informācijas saņemšanas, uzkrāšanas un gudrības diena. Ieteicams apciemot cilvēku, kurš jūsu acīs ir autoritāte, uzklausīt viņa viedokli par jums būtiskām lietām, problēmām. Vēlams būt dāsniem visdažādākajās izpausmēs. Labi nodarboties ar meditāciju un līdzīgām garīgajām praksēm.

23. mēness diena
Laba, taču pretrunīga diena. Nav ieteicams kaut ko sliktu runāt par citiem cilvēkiem, jo tam var būt ļoti nopietnas sekas. Var izraisīties konflikti. Viss atgriezīsies pie pašiem atpakaļ. Cilvēkā atklājas neremdināma atklātība, traka apetīte, tieksme uz kautiņiem, rodas murgainas idejas. Jārūpējas par māju - tā jāiztīra, jādedz sveces, jākvēpina ķimenes. Jācenšas izvairīties no agresīvi noskaņotiem cilvēkiem, nedrīkst ļauties provokācijām, atriebībai. Nevaldāmas seksuālās enerģijas, kārdinājumu, krāpšanas un vardarbības diena. Iespējama skaudība un greizsirdība no partnera puses. Vēlams atturēties no pārmērīgām jūtu izpausmēm.

24. mēness diena
Veco pamatu graušana un jaunu veidošana. Laba diena pamatu likšanai. Var uzsākt mājas celtniecību. Laba diena sākt veselības uzlabošanas procedūras. Ieteicama tieša saskarsme ar dabu. Labi nodarboties ar dziednieciskām praksēm. Viss padarītais būs drošs, izturīgs un paliekošs. Vēlams uzsākt globālu ilgtermiņa projektu īstenošanu. Nedrīkst ļauties vieglprātīgiem sakariem. Svarīgi šo dienu izmantot, ieliekot pamatus darījumiem, kuriem vajadzīga stabilitāte un noturība.

25. mēness diena
Laba diena. Iespējama personības pārveidošanās, dzīves uztveres pamatprincipu pārskatīšana. Pāreja no aktivitātes uz pasivitāti. Labvēlīgs periods, kas ļaus paplašināt darbības perspektīvas. Draugu un radinieku padomi un starpniecība būs ļoti efektīvi. Radošas idejas un vecu problēmu jauni risinājumi. Var ļauties iztēles spēlēm, iedomu valdzinājumam. Jāieklausās savā iekšējā balsī, jāizvērtē tās padomi. Ieteicams saglabāt garīgo līdzsvaru, iekšējo mieru un nepakļauties pēkšņai garastāvokļa maiņai. Noslēpumu atklāšanas un mērķu izvēles diena. Ieteicams atpūsties, netraucēt vienam otru, pabūt vienatnē.

26. mēness diena
Sarežģīta, kritiska diena. Iespējama liekvārdība, strīdi. Nav vēlams pieņemt svarīgus lēmumus. Jācenšas adekvāti izvērtēt dzīves realitāti, lai atšķirtu patieso no šķietamā. Cilvēki rājas, velti strīdas, tērē daudz laika neauglīgām sarunām. Tāpēc iespējams pārtērēt enerģijas krājumus, spēkus. Bīstami pārrakstīt dokumentus, uzsākt jaunas lietas, iesaistīties riskantos pasākumos un ātri braukt. Jācenšas būt godīgiem, labestīgiem, saglabāt enerģiju, pabūt vienatnē. Dvēseles attīrīšanās diena. Iespējami melanholijas uzplūdi, vēlēšanās saņemt palīdzību. Nav ieteicams nodarboties ar nepārbaudītām, nezināmām lietām.

27. mēness diena
Līdzsvarota, mierīga un veiksmīga diena. Ieteicams koncentrēties uz sevis un pasaules izzināšanu, dzīves jēgas meklējumiem. Cerības, ticības un intuitīvās izziņas diena. Iespējamas pārsteidzošas atklāsmes. Ieteicams nopietni pārdomāt svarīgākos darbus, jo pastāv izredzes intuitīvi pieņemt pareizo lēmumu. Ieteicams meditēt, uzklausīt vecākus cilvēkus. Ļoti labi noskaidrot attiecības un atrisināt sociāla rakstura jautājumus ar valsts iestādēm. Vēlams izvairīties no jaunu darbu uzsākšanas, nostaļģijas, izklaidības, maldiem un ilūzijām. Dvēseles harmonijas un saskaņas diena. Iespējams ar jaunu skatu paraudzīties uz vecām problēmām.

28. mēness diena
Garīgās atklāsmes un nemirstības diena. Jācenšas apvaldīt emocijas, saglabāt harmoniju un labu garastāvokli. Apceres, esības augstākās jēgas apzināšanās un pārdomu diena. Iespējama dažāda veida enerģijas aktivizēšanās. Jāpievērš uzmanība savām domām un rīcībai. Vēlams apkopot visa Mēness cikla rezultātus. Jācenšas būt vērīgiem, izvairīties no pārsteidzīgu lēmumu pieņemšanas. Šai dienā iespējama Augstāko spēku un partneru atbalsta saņemšana, kā arī iespēja uzlabot likteni un atbrīvoties no ienaidniekiem.

29. mēness diena
Viena no „Sātana” dienām. Ieteicams pret visu izturēties ar lielu atbildības sajūtu, darīt tikai pašu nepieciešamāko. Iespējams pabeigt daudz darbu, taču nav vēlams uzsākt kaut ko jaunu. Ilūziju diena. Paredzami lieli enerģijas zudumi, grūtības izzināt patiesību. Nav ieteicams uzticēties solījumiem, baumām vai prognozēm. Noteikti izvairīties no nozīmīgiem un mazāk nozīmīgiem pirkumiem. Izņēmums ir ikdienas preces, ja nepieciešams. Labākā diena rituālu veikšanai - atbrīvoties no krāmiem, veikt procedūras, kas paredzētas, lai no kaut kā tiktu vaļā. Attīrīšanas maskas, depilācijas utt. Pabeigt vecas lietas, sakārtot māju. Šai dienā viss iet vieglāk prom. Dienu labāk pavadīt mājās, dedzināt sveces. Šis ir gavēņa, lūgšanu, grēku nožēlas laiks. Liels spēks piemīt kārdinājumiem, tiem grūti pretoties.

30. mēness diena 
Šī mēness diena nav katru mēnesi.
Laba diena. Mēness cikla noslēgums. Jācenšas uzturēt iekšējo līdzsvaru. Uzupurēšanās, garīgās pilnveidošanās un harmonijas diena. Iespējams viegli atdot parādus un, ja paņem nākošo aizdevumu, arī to būs viegli atdot. Jāatdod arī aizņemtas lietas. Nav ieteicams plānot kaut ko jaunu. Iespējama mēneša laikā notikušā izvērtēšana, rezultātu apzināšana un gatavošanās pārejai uz jaunu laika periodu. Mīlestības, grēku nožēlas, piedošanas diena. Jācenšas saglabāt prieku, jāpabeidz iesāktie darbi.